COMPLIANCE

..czyli zapewnienie zgodności działań firmy z obowiązującymi przepisami oraz normami, zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi. To system kontroli zgodności działalności firmy z wymogami prawa oraz z przyjętymi standardami postępowania.

Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zasadami etyki i uczciwości biznesowej. Nie tolerujemy jakichkolwiek nadużyć oraz działań niezgodnych z obowiązującym prawem i obowiązującymi w naszej firmie zasadami, a tym samym przeciwdziałamy takim zachowaniom, zarówno wśród osób z Zarządu, pracowników, kontrahentów jak i wszystkich innych podmiotów pozostających w relacjach z Ruger Polska.

Celem Polityki przeciwdziałania nadużyciom jest określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia popełnienia czynu zabronionego, propagowanie kultury zniechęcającej do nieuczciwych zachowań oraz zapobieganie nadużyciom i ich skuteczne wykrywanie.

Aby skutecznie przeciwdziałać wszelkim nadużyciom, prosimy o sygnalizowanie o możliwych nieprawidłowościach, działaniach nieetycznych, nadużyciach i problemach, które dzieją się w firmie.

Jak zgłaszać?
Mailowo na adres: compliance@ruger.eu