Cropped image of a confident businessman standing near his colleague on the foreground

AGENCJA CELNA

Dzięki własnej agencji celnej zapewniamy pełną obsługę celno-statystyczną naszych klientów. Dokonujemy odpraw celnych w każdej procedurze celnej, we wszystkich Oddziałach Celnych podległych pod Izbę Celną w Katowicach.

Świadczymy usługi doradztwa celnego oraz reprezentujemy klienta w postępowaniach przed urzędem celnym, zabezpieczamy należności celne zabezpieczeniem generalnym oraz  prowadzimy kompleksową obsługę zgłoszeń Intrastat.

classic warehouse with pallet 3d rendering image