Industrial port de Barcelona in evening. Spain

MISJA

Misją Ruger Polska Sp. z o.o. jest dostarczanie Klientom kompleksowych usług

z zakresu logistyki, które odpowiadają najlepszym światowym standardom.

POLITYKA JAKOŚCI

Uwzględniając kontekst organizacji, wymagania stron zainteresowanych oraz charakter prowadzonej działalności związanej z:

Usługami logistycznymi, w szczególności usługą spedycji oraz logistyki magazynowej

podstawowym celem istnienia Ruger Polska Sp. z o.o. jest wypracowanie i utrzymanie zdolności i ciągłej gotowości do zaspokajania potrzeb Klientów w zakresie prowadzonej działalności. Stanowi to podstawę zagwarantowania stabilności firmy i jej dalszego rozwoju. Pełne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań Klienta może się odbyć tylko poprzez świadczenie usług na najwyższym poziomie w zgodzie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i przepisami. W związku z tym, dążąc do maksymalizacji zadowolenia Klienta, Zarząd Spółki zobowiązuje się do:

 

  • Utrzymywania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością
  • Wzrostu wiarygodności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie zadowolenia Klienta
  • Spełniania wymagań Klienta i innych stron zainteresowanych oraz obowiązujących wymagań prawnych i innych dotyczących Spółki
  • Zapewnienia terminowości usług
  • Podnoszenia kwalifikacji pracowników
  • Optymalizowania procesów wewnętrznych
  • Ciągłego rozwoju

 

Wdrażanie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością na wszystkich szczeblach organizacji zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 zapewnia ciągłe doskonalenie świadczonych przez Ruger Polska Sp. z o.o. usług, które leży u podstaw budowy trwałych relacji z naszymi Klientami.

Zarząd Ruger Polska Sp. z o.o. zapewnia, że niniejsza Polityka Jakości jest dostępna, zakomunikowana, zrozumiana i stosowana przez wszystkich pracowników Spółki oraz zapewnia ciągłe doskonalenie skuteczności funkcjonującego SZJ.

 

Zarząd Spółki