You are currently viewing Spedycja, logistyka a transport – na czym polega różnica?

Spedycja, logistyka a transport – na czym polega różnica?

Dziedzina transportu, logistyki i spedycji jest bardzo często mylona i utożsamiana ze sobą nawzajem. Wiele osób stosuje te pojęcia zamiennie, nazywając te same rzeczy. Szereg czynności, które się na nie składa, sprawia, że pojawia się dezinformacja i chaos. Wyjaśniamy, na czym polega każdy z tych procesów, by przestały one budzić jakiekolwiek wątpliwości.

Na czym polega transport?

Najprostszym do wyjaśnienia terminem jest transport. To najwęższe pojęcie w zakresie branży TSL. Składa się na nią kolejno transport, spedycja i logistyka. W tym przypadku chodzi wyłącznie o przewóz określonego towaru z wyznaczonego w tym celu miejsca w określonym czasie. Podmiot odpowiedzialny jest za to, by przetransportować ładunek z punktu A na mapie do punktu B, dbając przy tym o punktualność. 

Dziś mamy do wykorzystania różnorodne środki transportu. Jednym z niewątpliwie najpowszechniejszych jest transport drogowy, czyli lądowy. Realizowany jest zarówno poprzez wykorzystanie pojazdów dostawczych bądź ciężkich. Jednak to nie koniec możliwości, ponieważ mamy do wyboru jeszcze transport kolejowy, morski, lotniczy czy nawet rurociągowy. Za każdym z tych rodzajów kryje się szereg zalet, które determinują konkretny wybór. Najważniejsze jest bowiem to, aby decyzja o środku transportu odpowiadała w precyzyjny sposób na nasze potrzeby. W dzisiejszych czasach coraz częściej stawia się na transport w formie intermodalnej, czyli wykorzystując różnorodne metody w jednym procesie przewozu. 

Czym się zajmuje spedycja?

Szerszym pojęciem jest natomiast spedycja. To dział, który odnosi się do wszystkich czynności, które wiążą się z organizacją transportu. To nie tylko sam przewóz, ale szereg działań, które należy dopilnować przedtem oraz po dotarciu na miejsce. Zatem pod hasłem “spedycja” kryją się działania związane zarówno z kontaktem z kontrahentami, jak i planowaniem czy koordynacją całego transportu, przewozem towaru, pilnowaniem wszelkich formalności.

Spedytor, czyli osoba zajmująca się spedycją, ma obowiązek przygotować kompletną dokumentację związaną z transportem, na którą składają się umowy, ubezpieczenia, listy przewozowe. Dodatkowo dobiera on najbardziej optymalną formę transportu i dba o to, by proces był odpowiednio skoordynowany, zgodnie z wszelkimi oczekiwaniami. Jeśli w grę wchodzi przewóz zagraniczny, wtedy do obowiązków należy również zajęcie się odprawą celną. 

Co kryje się pod logistyką?

Najszerszym pojęciem jest logistyka. Wszystkie powyższe czynności składają się właśnie na nią. Do jej zadań należy zarówno planowanie, jak i organizowanie działań tak, by przewieźć na miejsce towary w sposób bezpieczny, jak najbardziej wydajny oraz sprawny. To wyznaczenie precyzyjnego celu, stworzenie planu i jego efektywna realizacja. Logistyk zarządza wszystkimi zadaniami, reagując na wszelkie zmiany. Musi ocenić ryzyko, opłacalność danego przedsięwzięcia, oszacować popyt i podaż w kontekście ładunku, który jest dostarczany. Dodatkowo dba o obsługę klienta oraz zajmuje się realizacją zamówień.