You are currently viewing Otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2015 – co to oznacza?

Otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2015 – co to oznacza?

Certyfikat ISO 9001:2015 jest potwierdzeniem, że firma świadczy usługi w swojej dziedzinie na najwyższym poziomie i spełnia wymogi europejskie. Uzyskanie go nie jest prostą czynnością i wymaga sporego zaangażowania na różnych poziomach. Dlaczego o tym piszemy? Ponieważ niedawno otrzymaliśmy taki certyfikat i jesteśmy z tego powodu dumni. Firma Ruger wdrożyła i stosuje system zarządzania jakością, który jest zgodny z obowiązującymi normami, co pozwala na uzyskanie globalnego uznania. Wyjaśniamy, na czym polega ISO 9001 i co oznacza ona dla naszego przedsiębiorstwa?

Co robić, by wdrożyć normę ISO 9001?

Wdrożenie systemu zarządzania jakością jest procesem wieloetapowym, który wymaga czasu i zaangażowania ze strony wszystkich osób, które są zaangażowane w działanie firmy. Na samym początku trzeba dokonać bardzo skrupulatnego przeglądu organizacji, dzięki któremu można ocenić stopień zgodności tego, czy przedsiębiorstwo działania właśnie w oparciu o normy — jeśli nie, należy będzie te braki uzupełnić. Przede wszystkim, aby uzyskało ono certyfikat, potrzebne jest dokumentowanie systemu, czyli opracowanie wszelkich instrukcji, procedur i niezbędnych formularzy.

System musi być dobrze znany pracownikom, dlatego konieczne jest wykonanie dokładnego szkolenia, dzięki któremu każda osoba zna swoje miejsce w strukturze i zadania, jakie ma wykonać. Pozwala to zwiększyć efektywność pracy, profesjonalizm i zadowolenie klienta. Szczególnie w tak ważnym obszarze, jakim jest transport i spedycja. Dalej warto zdecydować się na audyt wewnętrzny, który wykryje ewentualne błędy i umożliwi ich korekcję.

Jak wygląda certyfikacja ISO?

Po takiej analizie luk, która jest wykonywana przez niezależnego audytora, który nie zajmował się wprowadzaniem norm, nadchodzi etap samego audytu certyfikacyjnego. Ma on dwa etapy. Najpierw przeglądane są dokumentacje, potem sprawdza się, czy firma działa z wymaganiami normy, dokonuje wizji lokalnej infrastruktury, procesów oraz organizacji samego systemu. Celem tej części jest ocena, czy system zarządzania jakością jest wdrożony i czy spełnia wszystkie normy. Dalej przeprowadza się wywiady z pracownikami, a także osobami zarządzającymi, przegląda się zapisy oraz dokumenty, a także obserwuje obszary systemu, które objęte są kontrolą. Jeśli wszystkie procesy przebiegną pozytywnie, a normy będą spełnione w doskonałym stopniu, firma otrzymuje certyfikat ważny przez 3 lata. W tym czasie nie będziemy jednak stać w miejscu, a nieustannie się rozwijać i doskonalić.

Co certyfikat ISO 9001 oznacza dla firmy i klientów?

Dlaczego ważne jest dla nas, aby podzielić się z Państwem naszym osiągnięciem? Ponieważ z dumą możemy pochwalić się tym, że doceniony został nasz profesjonalizm i wysoki poziom, który odpowiada wymaganiom światowego rynku. Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015 to znacznie większa efektywność pracy, zadowolenie każdego klienta i większa pewność, że będzie on częściej do nas wracał. Reakcja na zapytania będzie znacznie mniejsza, a koszty ponoszonych nakładów niższe. Zespół będzie poszerzać się o nowych pracowników, a ich adaptacja stanie się krótsza. W efekcie jakość naszych usług z dnia na dzień jest coraz lepsza i gwarantuje zadowolenie, profesjonalizm i nowoczesne rozwiązania.