You are currently viewing Na czym polega transport intermodalny? Charakterystyka i zalety

Na czym polega transport intermodalny? Charakterystyka i zalety

Aby transport był jeszcze bardziej efektywny i sprzyjał rozwojowi przedsiębiorstw, należy szukać rozwiązań, które go usprawnią. Odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie na tę gałąź gospodarki, a także poprawę jej wydajności, powstała koncepcja transportu intermodalnego. To innowacyjne podejście, które z pewnością wpłynie na rozwój TSL. To nowoczesne podejście pozwalające na planowaniu oraz łączeniu przewozów różnymi środkami. Wyjaśniamy, na czym dokładnie on polega i jakie korzyści za sobą niesie.

Transport intermodalny – co to oznacza?

Dla wielu osób koncepcja transportu intermodalnego jest jeszcze czymś nowym i nie do końca jasnym. To trend, który zapanował na całym świecie i zyskuje coraz większe zainteresowanie także w Polsce. Jego definicja jest niezwykle prosta. To nic innego jak przewóz ładunków, który jest zorganizowany w taki sposób, że wykorzystuje się więcej niż jeden środek transportu. Aby wszystko mogło się sprawnie udać, potrzebna jest do tego rozwinięta infrastruktura, która pozwala na połączenia wodne, drogowe, kolejowe oraz lotnicze, które wchodzą w skład transportu intermodalnego.

Definicja transportu intermodalnego uwzględnia również inne kwestie. Koncepcją tego rozwiązania jest użycie jednej jednostki ładunkowej, pomimo wykorzystywania różnych pojazdów. Najczęściej stosuje się kontener o standardowych wymiarach. Całość organizuje jedna firma, która w pełni odpowiada za procesy transportu, spedycji oraz logistyki.

Czym się charakteryzuje transport intermodalny?

Transport intermodalny można podzielić na kilka rodzajów w zależności od zasięgu, rodzaju jednostek ładunkowych, które są używane w drodze, charakteru środków transportowych oraz sposobu i charakteru organizacji. 

  • Zasięg transportu intermodalnego obejmuje przewozy krajowe, międzynarodowe, kontynentalne oraz międzykontynentalne.
  • W transporcie intermodalnym wykorzystuje się także jednostki ładunkowe jak naczepy, kontenerym nadwozia wymienne, pojemniki specjalistyczne. Trzeba pamiętać, że jego istotą jest przewóz towarów bez przeładunku.
  • Pod względem charakteru środków transportu (minimum dwóch) można podzielić go m.in. na przewóz drogowo-kolejowy, drogowo-wodny, rzeczno-morski. 

W transporcie intermodalnym planowanie trasy odbywa się tak, aby jak najbardziej optymalnie wykorzystać możliwości przewozowe, dzięki czemu jest to rozwiązanie ekonomiczne, a także niewątpliwie ekologiczne. Można śmiało przyznać, że to doskonałe rozwiązanie w sytuacji, gdy występuje konieczność transportu dużej ilości ładunków bezpośrednio z fabryk aż do magazynów. 

Jakie są korzyści wynikające z transportu intermodalnego?

Za wyborem transportu intermodalnego przemawia bardzo wiele zalet. Przede wszystkim to spore oszczędności finansowe, które wynikają z redukcji wydatków poniesionych w przeładunku towaru. W tym przypadku są one minimalizowane, ponieważ ładunek dostarczany do punktu docelowego bez konieczności przeładowania. Wpływa to pozytywnie na czas realizacji transportu. Proces trwa znacznie krócej, dlatego jeśli obsługiwane jest zlecenie, gdzie czas stanowi kwestię priorytetową, warto zastanowić się nad połączeniem różnych środków transportu. Nie tracimy czasu ani na przeładunek, ani na oczekiwanie na obsługę. W związku z tym nie wymaga on także zaangażowania dużej liczby osób, co także obniża wydatki.

Ponadto to rozwiązanie ekologiczne, ponieważ wykorzystując drogi morskie czy kolejowe, minimalizujemy produkcję zanieczyszczeń przez samochody ciężarowe. To innowacyjna koncepcja, która jest bezpieczna dla środowiska, a także dla osób, które obawiają się, że towar zostanie uszkodzony w wyniku przeładunku.