You are currently viewing Jak najbezpieczniej załadować towar na naczepę?

Jak najbezpieczniej załadować towar na naczepę?

Sprawny, a także poprawny załadunek towaru na naczepę samochodu ciężarowego bywa sporym wyzwaniem. Jest to odpowiedzialne zadanie, ponieważ wpływa na bezpieczeństwo w trakcie transportu. Równie ważny jest także sam rozładunek. Warto wiedzieć, jak należy poprawnie wykonywać tę czynność, aby mieć pewność, że ładunek nie ulegnie zniszczeniu, a sposób jego ułożenia nie doprowadzi do wypadku w trakcie drogi.

Zasady załadunku towaru na naczepę

Poprawne rozłożenie ładunku na naczepie jest bardzo istotne z uwagi na bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli nie rozmieścimy go w sposób poprawny i nie zabezpieczymy go odpowiednio, może dojść do uszkodzenie towaru, ale także do powstania zagrożenia zdrowia i życia, które ma związek ze spowodowaniem wypadku. W końcu podczas transportu bardzo często zdarza się, że kierowca wykonuje szybkie i ostre hamowanie. Nieodpowiednio przygotowany załadunek może mieć tragiczne skutki. Dlatego ważne, by pamiętać o kilku najważniejszych zasadach.

  • Zadbaj o to, aby ciężar ładunku nie był większy niż dopuszczalna masa całkowita pojazdu. Jednocześnie miej na uwadze, aby był on rozłożony w sposób równomierny wewnątrz naczepy.
  • Jeśli znasz trasę, jaką będzie pokonywać samochód ciężarowy, sprawdź, jakie jest dopuszczalne obciążenie na ulicach, które będzie przemierzać.
  • Kolejną ważną decyzją jest rozplanowanie obciążenia obu osi, tak aby ładunek był ułożony w sposób równomierny. Przeciążenie jednej z osi może doprowadzić do jej uszkodzenia.
  • Układając ładunek na palecie, zwracaj uwagę na środek ciężkości. Najcięższe towary muszą znajdować się jak najniżej, aby zapewnić stabilność pojazdu.
  • Użyj taśm bądź pasów ściągających, które mają na celu zabezpieczenie ładunku w trakcie transportu.

Zabezpieczenie ładunku w trakcie transportu

Towar, który jest przewożony w naczepie, pomimo tego że jest poprawnie ułożony, nie będzie nieruchomy. Bez odpowiedniego zabezpieczenia może przemieszczać się w trakcie drogi – podczas zakrętów czy nagłego hamowania. Aby mieć pewność, że dotrze on bezpiecznie do miejsca docelowego, należy zastosować niezbędne środki ostrożności. Jeśli w grę wchodzi ładunek, który ma niewielkie gabaryty i jest podłużny, wystarczające będą pasy oraz specjalne maty antypoślizgowe. Zapewnią one odpowiednią przyczepność w trakcie transportu. Z kolei jeśli mamy do czynienia z paletami, wtedy też należy wykorzystać belki, poduszki powietrze oraz rozpory. W przypadku towarów o dużych gabarytach zabezpieczeniem będą pasy, taśmy czy łańcuchy. Najlepiej, aby rodzaj zastosowanych środków bezpieczeństwa skonsultować ze spedytorem.

Instrukcja załadunku towaru na naczepę

Jeśli chodzi o załadunek oraz rozładunek towaru na naczepie samochodu ciężarowego, nie ma konkretnych przepisów, które z góry ustalałyby, jakie czynności należy wykonywać. Najczęściej są one umieszczane w instrukcjach BHP danej firmy. Pośród nich znajdują się zawsze kwestie związane z obsługą sprzętu, przy pomocy którego należy dokonać załadunku i rozładunku. Jeśli w grę wchodzi wózek widłowy, należy najpierw dowiedzieć się, w jaki sposób on działa, a także jakie zagrożenia mogą wystąpić w związku z jego obsługą. Należy stosować wszelkie środki ochrony indywidualnej. W strefie załadunku nie mogą znajdować się osoby nieupoważnione.

Zanim zajmiemy się załadunkiem towaru na naczepę, musimy ją sprawdzić, czy nie pozostały w niej śmieci bądź skrzynie, kable, łańcuchy czy pojemniki. Musi być ona oczyszczona. Ładunek powinien zostać bezpiecznie zapakowany. Należy użyć przynajmniej dwóch mocowań, które zabezpieczą towar w trakcie drogi.