You are currently viewing Flota samochodowa – co to jest? Rodzaje i przeznaczenie.

Flota samochodowa – co to jest? Rodzaje i przeznaczenie.

Dziś flota samochodowa odgrywa sporą rolę, jeśli chodzi o większość przedsiębiorstw z dosłownie każdej branży. Tak naprawdę samochody będące ich częścią nie stanowią wyłącznie zbioru dostępnych środków transportu. Są skutecznym mechanizmem, jaki pozwala na ich efektywny rozwój i działanie. W zależności od rodzaju firmy flota może liczyć od kilku do niekiedy nawet kilkuset pojazdów, które stanowią wizytówkę dla danej działalności.

Flota samochodowa – co się kryje pod nazwą?

Flota samochodowa nie oznacza nic innego jak tabor samochodowy – zespół rozmaitych pojazdów, które działają w ramach jednego przedsiębiorstwa. Jedynymi różnicami, jakie występują pomiędzy nimi, są kwestie celu. Mogą być one przeznaczone do wykonywania różnych zadań. Co to oznacza? Że w pojęciu “flota samochodowa” kryje się zarówno tabor autobusowy, jak i maszyn drogowych. Najczęściej wykorzystuje się ją w branży transportowej. Ma również zastosowanie – np. również taksówkarskiej. Sam dobór floty stanowi kwestię indywidualną, która zależy wyłącznie od charakteru danego biznesu. Ważną rolę odgrywa w tym car fleet manager, czyli osoba zarządzająca całą flotą – efektywnie, poprawnie i profesjonalnie.

Pojazdy flotowe, aby były dopuszczone do ruchu, muszą spełniać szereg określonych wymogów. Wyłącznie wtedy mogą legalnie wyruszyć w trasę i tym samym służyć danemu przedsiębiorstwu. W tym celu wykonuje się szereg testów oraz badań diagnostycznych i technicznych. Ponadto każdy pojazd ciężarowy z floty musi być wyposażony w tachograf, a także ogranicznik prędkości. Ostatnią kwestią, jaką należy dopilnować, jest homologacja producenta, czyli oświadczenie mówiące o zgodności pojazdu ze standardami.

Jak można podzielić flotę samochodową?

Istnieje kilka sposobów na kategoryzację floty samochodowej. Świadomość tego pozwala na sprawne poruszanie się w kwestii wyboru odpowiedniego auta. Jakie będzie dostosowane do potrzeb oraz specyfikacji danego przedsiębiorstwa. W Polsce najczęściej mówi się o podziale na flotę samochodów dostawczych, osobowych oraz flotę autobusową. Jednak nie jest to jedyna możliwość kategoryzacji taboru. Można się spotkać także z podziałem na flotę osobową, czyli dedykowaną do poruszania się, a także dostawczą przeznaczoną do przewożenia rozmaitych ładunków.

Jak wygląda zarządzanie flotą?

Wspominany już car fleet manager jest osobą, która powinna zajmować się w przedsiębiorstwie efektywnym zarządzaniem taborem samochodowym, ale również koordynowaniem działań – wizyt serwisowych, zwiększaniem bądź redukowaniem liczby pojazdów, które tworzą flotę. To osoba, która powinna mieć wiedzę i doświadczenie, a także umiejętność korzystania z nowoczesnych narzędzi oraz technologii przydatnych w pracy.

Jedną ze skutecznych metod na kontrolowanie floty pojazdów jest implementacja monitoringu GPS, który pozwala na lokalizację wszystkich samochodów i pobieranie pozostałych istotnych danych. Mowa tu m.in. o poziomie zużycia paliwa, stylem jazdy kierowcy oraz liczbą godzin pracy kierowcy. To bardzo pomocne rozwiązanie, które pozwoli na efektowne zarządzanie całym taborem.