You are currently viewing Czym jest pakiet mobilności? Jakie zmiany wejdą w życie w 2022 roku?

Czym jest pakiet mobilności? Jakie zmiany wejdą w życie w 2022 roku?

Nowy rok zapowiada się bardzo intensywnie dla przedsiębiorców. Od lutego w życie wchodzą kolejne zmiany w ramach Pakietu mobilności. To nowe regulacje, które są odpowiedzią na przepisy UE. Każdy kraj członkowski ma obowiązek dostosować prawo do kierunku zmian, jakie narzuca dyrektywa unijna. Wejdą one w życie począwszy od 2 lutego 2022 roku.

Czym jest Pakiet mobilności?

Pojęcie “Pakiet mobilności” nie jest dla Ciebie nowe, ale nie do końca wiesz, z czego on wynika i z czym się wiąże? To zbiór regulacji prawnych, które mają na celu ujednolicenie kwestii transportu drogowego w całej Unii Europejskiej. Normy dotyczą trzech kluczowych aspektów, które muszą wziąć pod uwagę firmy transportowe. Mowa o sprawiedliwej konkurencji, delegowaniu kierowców oraz czasie jazdy i odpoczynku, a także o tachografach. Ponadto chodzi również o poprawę warunków płacy kierowców, ponieważ w wielu państwach wynagrodzenie jest bardzo niskie.

Zmiany, które wchodzą w Pakiet mobilności zostały ogłoszone przez Parlament Europejski półtora roku temu, bo w lipcu 2020 roku. Weszły one w życie chwilę później, bo 20 sierpnia. Wprowadzenie nowych regulacji zostało rozłożone w czasie na kilka lat.

Jakie zmiany wejdą w życie w lutym 2022?

Nowe regulacje prawne wejdą w życie w dwóch terminach. Z dniem 1 lutego 2022 roku zmiany będą dotyczyć takich obszarów jak:

  • obowiązek odbycia postoju zaraz po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego lub na jego granicy. Kierowca musi wtedy wprowadzić symbol kraju, do którego wjechał;
  • przewoźnik będzie mógł dokonać przerzutu między dwoma krajami, ale pod warunkiem, że nie ma siedziby w żadnym z nich;
  • tranzyt ani transport bilateralny nie będą podlegać delegowaniu. Natomiast podlegać będą przewozy kabotażowe oraz cross-trade.

Z kolei od 20 lutego 2022 roku dojdą takie przepisy jak:

  • obowiązek zjeżdżania ciężarówki do kraju, w którym jest zajestrowana z częstotliwością raz na osiem tygodni;
  • postój przez cztery dni w wykonywaniu operacji kabotażowych po wykonaniu trzech takich operacji na terenie danego kraju;
  • objęcie zasadami kabotażu przewozów kombinowanych.

Czym skutkuje Pakiet Mobilności?

Jak się okazuje, zmiany w prawie i kolejne regulacje w ramach Pakietu Mobilności nie są do końca jasne. W efekcie nowych przepisów wzrosną przede wszystkim koszty utrzymania kierowców. Mówi się, że wyniesie to nawet do 100% obecnego wynagrodzenia pracowników. W związku z tym przedsiębiorcy są przerażeni i obawiają się niekorzystnych dla nich zmian. Jednak to nie koniec. W efekcie dojdzie do likwidacji miejsc pracy w przewozach transportowych. Z kolei w związku z koniecznością zapewnienia wyższej pensji kierowcom, będą dokonywane znacznie mniejsze inwestycje w nową flotę. Przedsiębiorcy nie będą w stanie kupować nowoczesnych pojazdów i decydować się na efektywne rozwiązania, ponieważ wymagają one wkładu finansowego, na który ci nie będą mogli sobie pozwolić. Finalnie gospodarka transportowa przestanie się rozwijać z powodu braku potrzebnych środków.