Cropped image of a confident businessman standing near his colleague on the foreground

AGENCJA CELNA

Dzięki własnej agencji celnej zapewniamy pełną obsługę celno-statystyczną naszych klientów. Dokonujemy odpraw celnych w każdej procedurze celnej, we wszystkich Oddziałach Celnych podległych pod Izbę Celną w Katowicach.

Świadczymy usługi doradztwa celnego oraz reprezentujemy klienta w postępowaniach przed urzędem celnym, zabezpieczamy należności celne zabezpieczeniem generalnym oraz  prowadzimy kompleksową obsługę zgłoszeń Intrastat.

classic warehouse with pallet 3d rendering image
Close Menu
FacebookInstagramLinkedinEmail

Ruger Polska Sp. z o.o.

  • +48 32 223 59 70
  • pl@ruger.eu

Ruger GmbH

  • +49 152 526 001 43
  • de@ruger.eu

Agencja Celna

  • + 48 32 201 13 99